Photo Gallery | Karnataka State Administrative Tribunal
ಡಾ.ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ.ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಎಸ್ಎಟಿ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ