Photo Gallery | Karnataka State Administrative Tribunal
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಧಾನ ಪೀಠ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ