Registrar Profile| Karnataka State Administrative Tribunal
  • Registry Officer

ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು

Registrar

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಕೆ. ವಂತಿಗೋಡಿ

ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ (ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್)
(DOB): 22.06.1962
ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ
7ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ,
ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009


ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: (080) 22212226
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : (080) 22232055
ಇ-ಮೇಲ್: registrar[dot]kat[at]gmail[dot]com
registrarksat[at]karnataka[dot]gov[dot]in

ಬೆಳಗಾವಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಬೆಳಗಾವಿ

Registrar

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್ ನಾಗರತ್ನ,
B.com, LLB
(DOB): 20.02.1967
ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ
3 ನೇ ಮಹಡಿ,
ಸಿಟಿಎಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4833/15 ಎ,
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ -590001


ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 0831-2475714/15
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: registrar[dot]katbgm[at]gmail[dot]com


ಕಲಬುರಗಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಕಲಬುರಗಿ

Registrar

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್,
B.com, LLB
(DOB): 15.05.1964
ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ
ನಂ .1-29 / 24 / ಜಿಎಫ್ / ಎಫ್ಎಫ್,
ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ,ಕಾಲೋನಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿಂದೆ. ,
ಕಲಬುರಗಿ - 585101.


ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 0847-2220934
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: registrar[dot]katkal@gmail[at]gmail[dot]com